Presentation

Torbjörn Helander började sin musikaliska bana som blockflöjtist, framträdde med orkestrar och deltog i mästarkurser för bl a Clas Pehrsson och Dan Laurin redan vid 11 års ålder. Sedan följde studier i violin, viola, piano och komposition. Med violan som huvudinstrument hade han vid Malmö Musikhögskola Josef Kodousek och Henrik Frendin som huvudlärare, och 1991, 20 år gammal, fick han tjänsten som stämledare i Malmö Operaorkester. 

Han har också tagit lektioner för andra framstående musiker som Lars Anders Tomter, David Takeno och medlemmar ur Alban Berg-kvartetten. Sedan 1996 bor Torbjörn i Stockholm och är anställd i Kungliga Hovkapellet. Han framträder flitigt som kammarmusiker, har hörts i radio och TV och återfinns på ett flertal CD.

Torbjörn är aktiv även som tonsättare. De flesta av hans verk är kammarmusik för varierande besättningar, däribland ett tiotal sånger. Han har samarbetat med koreografer och skrev musik till ett verk, Membran, av Gunnlaugur Egilsson som uruppfördes på Dansmuseet i Stockholm och som också sändes på SVT från ett framförande i Stadshuset. 

Som arrangör har han bl a arbetat med den tjeckiske koreografen Filip Veverka som hösten 2017 satte upp en helaftonsbalett, Manon,  på operahuset i Plzeň där Torbjörn sammanställde, arrangerade och orkestrerade musik av Aleksandr Glazunov. Han har vid ett par tillfällen skrivit musik till naturfilmaren Johan Heurgren. 

I september 2018 uruppfördes hans Kammarsymfoni av Kungliga Hovkapellet på Operan i Stockholm. Detta verk nådde final i Los Angeles-baserade Kaleidoscope Chamber Orchestra´s tävling/call for scores 2019 i konkurrens med över 2200 andra tävlingsbidrag.